logo-eu-01-en
קידום מיחזור פלסטיק בישראל
על פי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) קרוב ל-80% מהפסולת העירונית בישראל מגיעה למזבלות. 7% בלבד מהפסולת מגיעה למחזור. בשנת 2022 הושקו 3 פרויקטים במטרה להדגים כיצד ניתן להעלות באופן משמעותי את שיעור המחזור של תוצרי פלסטיק – פלסטיק חקלאי ואריזות פלסטיק - ולקדם מודלים עסקיים מעגליים בתעשיית הפלסטיק בישראל. הפרויקטים נוהלו תחת מיזם SwitchMed/MED TEST III של ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי (UNIDO) בהובלת ארגון חיים וסביבה, מכללת אפקה וגורמים מובילים בתעשיית הפלסטיק בישראל.
קידום מיחזור פלסטיק בישראל
על פי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) קרוב ל-80% מהפסולת העירונית בישראל מגיעה למזבלות. 7% בלבד מהפסולת מגיעה למחזור. בשנת 2022 הושקו 3 פרויקטים במטרה להדגים כיצד ניתן להעלות באופן משמעותי את שיעור המחזור של תוצרי פלסטיק – פלסטיק חקלאי ואריזות פלסטיק - ולקדם מודלים עסקיים מעגליים בתעשיית הפלסטיק בישראל. הפרויקטים נוהלו תחת מיזם SwitchMed/MED TEST III של ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי (UNIDO) בהובלת ארגון חיים וסביבה, מכללת אפקה וגורמים מובילים בתעשיית הפלסטיק בישראל.
קידום מיחזור פלסטיק בישראל
על פי הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD) קרוב ל-80% מהפסולת העירונית בישראל מגיעה למזבלות. 7% בלבד מהפסולת מגיעה למחזור. בשנת 2022 הושקו 3 פרויקטים במטרה להדגים כיצד ניתן להעלות באופן משמעותי את שיעור המחזור של תוצרי פלסטיק – פלסטיק חקלאי ואריזות פלסטיק - ולקדם מודלים עסקיים מעגליים בתעשיית הפלסטיק בישראל. הפרויקטים נוהלו תחת מיזם SwitchMed/MED TEST III של ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי (UNIDO) בהובלת ארגון חיים וסביבה, מכללת אפקה וגורמים מובילים בתעשיית הפלסטיק בישראל.
שקופית קודמת
שקופית הבאה

קבצים להורדה

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

This is the heading

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor

אודות פרויקט SwitchMed

תוכנית SwitchMed מיושמת בהובלתו של ארגון האו"ם לפיתוח תעשייתי (UNIDO) תחת פרויקט MED TEST III, ובמימון האיחוד האירופי, יחד עם ממשלת איטליה וממשלת קטלוניה. במסגרת הפרויקט נבחנים אפיקים לייעול משאבים והשגת חסכון לשם הגברת התחרות והביצועים הסביבתיים של תעשיות בדרום הים התיכון.

התוכנית SwitchMed החלה לפעול בשנת 2014 על מנת להציג את הפוטנציאל הכלכלי והסביבתי של מודל כלכלה מעגלית בשמונה מדינות במזרח התיכון. התכנית שמה לה למטרה להגדיל את המעבר לייצור בר קיימא וצריכה מותאמת סביבתית על ידי בניית מודלים עסקיים המאפשרים צמצום של שימוש לא יעיל במשאבים והקטנת טביעת הרגל הסביבתית בעת פעילויות כלכליות קיימות. התכנית מאפשרת ביצוע ניסויים מעשיים בתעשייה, פיתוח מדיניות, חיבורים עסקיים ותמיכה בסטאר-אפים ויוזמות סביבתיות.